Polityka prywatności


Wstęp

Xenony.pl stworzyło niniejszy dokument w celu prezentacji stanowiska w zakresie gromadzenia, przetwarzania
i wykorzystywania wszelkich informacji o użytkownikach serwisu. Pragniemy zapewnić, iż wszelkie informacje dotyczące Państwa, są wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i służą jedynie lepszemu poznaniu Państwa potrzeb.

Podstawowe założenia

Xenony.pl prowadzą własną działalność w oparciu o poniższe zasady:
 • - Gromadzenie tylko niezbędnych danych i wykorzystywanie ich zgodnie z przeznaczeniem zawartym w odpowiedniej klauzuli
 • - Bezwzględny zakaz dostępu osób trzecich do przechowywanych danych
 • - Gromadzenie danych i ich przetwarzanie odbywa się w ramach wewnętrznego procesu i nie jest w żaden sposób eksportowane na zewnątrz organizacji
 • - Osobom wysyłającym jakiekolwiek informacje przysługują wszystkie prawa zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883), w tym między innymi: prawo do wglądu, poprawiania danych oraz cofnięcia zgody na ich gromadzenie i przetwarzanie.
 • - Natychmiastowa odpowiedź na wszystkie zapytania dotyczące polityki prywatności

Niniejszy dokument dotyczy serwisu internetowego Xenony.pl znajdującego się w sieci Internet pod adresem http://www.xenony.pl .

Gromadzone informacje

Xenony.pl w ramach swojego serwisu gromadzi następujące informacje:
 • - Informacje uzyskane poprzez formularz - ( dane personalne, dane kontaktowe, treść zapytania)
 • - Adresy IP
 • - Dane systemowe (system operacyjny, przeglądarka internetowa, rozdzielczość ekranu)

Cele, dla których informacje są gromadzone:

 • - Dane personalne i kontaktowe - obsługa zapytań złożonych za pośrednictwem formularza
 • - Adresy IP - prowadzenie badań statystycznych
 • - Dane systemowe - dostosowanie serwisu do Państwa wymagań

Zakres udostępnianych informacji

Xenony.pl nie udostępniają osobom trzecim, żadnych danych spośród zgromadzonych informacji. Wszystkie informacje są przechowywane w bezpiecznym miejscu, do którego dostęp mają tylko określone osoby, zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy udostępnienie następuje za zgodą osoby, której te dane dotyczą, lub gdy jest wykonywane na wniosek uprawnionych organów.

Kontakt

W razie jakichkolwiek wątpliwości, problemów prosimy o natychmiastowy kontakt pod adresem: